...

Volume 06, Issue 2, 2014

Editorial
Download
Rozvoj infrastruktury komunálního podnikání v kontextu externího zajišování komunálních služeb (Development of Infrastructure of the Municipal Enterpreneurship in the Context of the Outsourced Providing for Municipal Services)
(Karel Lacina, Hana Matoušková)
Download
Adalékok a határ mentiség újraértelmezéséhez Magyarországon (Additives for the Reinterpretation of Cross-Border Character in Hungary)
(Béla Baranyi)
Download
New Integration Period? Changing Tendencies of the Urban Network in South East Europe
(Szilárd Rácz)
Download
The Social Well-Being Issues of the European Urbanisation Stages and the Possibilities of their Management by the Creation of Spatial Configurations
(Viktória Szirmai)
Download
Az európai kormányzás új lehetősége - az Európai Területi Együttműködés jogi keretei az új európai kohéziós politikában (New Opportunity of the European Governance – The Legal Framework of the European Territorial Coperation in the New Cohesion Policy)
(Zsuzsanna Fejes)
Download
The Present and Future of Szigetvár Spa – An Economic Analysis of Geothermal Energy Investment
(Judit Pálné Schreiner)
Download
A területfejlesztési képzés egyes jellemzői a hazai felsőoktatásban a 2010-es évek elején (Some Features of Education of Regional Policy in Hungarian Higher Education in the Early 2010s)
(János Gyurkovics, Tamás Jancsó, Miklós Lukovics, János Schwertner, Pál Szabó)
Download
A megyei jogú városok, mint innovációs potenciál hordozók (Cities With County Rights as Carriers of Innovational Potential)
(Judit Berkes)
Download